Новости компании

! . !
Suzuki

    ..
  Suzuki Grand Vitara , V - 2005- 3.5501.4 4 300
  Suzuki Grand Vitara , V - 2005- 3.5502.3 4
  Suzuki Grand Vitara , V - 2005- 3.5503.2 4
  Suzuki Ignis , V - 1,3; 1,5 2003- 3.5504.1 4 120
  Suzuki SX4  , V - 1,6 2007- 3.5505.2 4 120
  Suzuki Swift , V - 1,3; 1,5 2004- 3.5506.1 4 120
  Suzuki Swift + , V - 2011- 3.5510.1 4 120
  Suzuki Jimny , V - 1,3 2005- 3.5507.2 4 120
  Suzuki Splash , V - 1,0; 1,2 2009- 3.5508.1 4 120
  Suzuki Kizashi , V - 2,4                                                 2010- 3.5509.1 4 120